Sınavlara Hazırlanmak Artık Daha Kolay!

5.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

5.Sınıf Kuran-i Kerim 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018 2019

5.sınıf kuran-ı kerim 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2018-2019, kuran dersi 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları indir

[su_highlight]Yazılı kağıdını ve cevapları aşağıda bulunan indirme linkinden görebilirsiniz.[/su_highlight]

……… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) Tilavet  Kur’an’ın sesli ve tecvitli okunması
Kıraat  Namaz kılarken Kur’an’dan bir parça okunması
Dârül Kurra  Kur’an okuma yöntemlerini öğreten yer.
Mahreç  Harflerin çıkış yeri.
Hatim  Kur’an’ın tamamını ezbere bilen kişi.
Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?

a) Tilavet
b) Kıraat
c) Dârül Kurra
d) Hatim

2) İslam’ın inanç ve ahlakla ilgili bazı temel ilkelerini, çocuğuna
düşkün ve şefkatli bir baba olan peygamber tarafından oğluna verdiği öğütler şeklinde özetlendiği; peygamberin, evladına üç defa “Yavrucuğum!” diye seslenerek, onun şahsında her insan için büyük önem taşıyan tavsiyelerde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yasin Suresi
B) Hud Suresi
C) Lokman Suresi
D) Kevser Suresi

3) Kıssa: Kur’an’ı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülerdir.

Kuran’daki kıssaların gerçek amacı nedir?
A) Tarih bilgiler verip geçmişe ışık tutmak
B) Onlardan ders almamızı, iyi ve güzel davranışlara devam edip kötülüklerden uzak durmamızı, sağlamak
C) Hoş vakit geçirmemizi sağlamak
D) Geçmiş milletleri tanıtmak

4) Ku’an tilavetinde zamirin okunuş şekilleriyle ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Zamirden önceki harf harekeli ise zamir uzatılarak okunur.
B- Zamirden önceki harf cezmli ise zamir uzatılmaz.
C- Zamir her durumda uzatılarak okunur.
D- Zamirden önceki harfte med harfi varsa zamir uzatılmaz.

5) Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuran-ı Kerim’de her surenin bir adı vardır.
B) Kuran-ı Kerim’in en kısa suresi Bakara suresidir.
C) Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.
D) Kuran-ı Kerim’de otuz cüz vardır.

6) Aşağıdakilerden hangisi boğazdan çıkan harflerden değildir?
A) ت
B) ع
C) خ
D) ھ

7) ”Kim Kur’an-ı okur, ezberler,onun helal kıldığı şeyi helal kılar,haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah o kimseyi cennete koyar.” Bu hadisten hangisi çıkarılamaz?
A)Kur’an okuyan sevap kazanır.
B)Kur’andaki helalleri helal,haramları haram kabul etmeliyiz.
C)Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.
D)Kur’an-ı ezberlemeye önem vermeliyiz.

8) Aşağıya Kur’an harflerini ve harflerin isimlerini örnekteki gibi yazınız.

9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) خ ص ض ط ظ غ ق harfleri kalın okunur.
B) Arapça harflerin tamamının Türkçe’de karşılığı olan bir harf vardır.
C) Üstün ince harfleri ‘e’, kalın harfleri ‘a’ sesi ile okutur.
D) ﺯ د ھ و ب ت harfleri ince okunur.

10) Kuran-ı Kerim’i niçin okumalıyız? Düşüncelerinizi yazınız.

11) Aşağıdaki kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olarak yerleştiriniz.

( Allah’a – Fatiha – Kevser – ahiret – Peygamberimiz – sevap
namaz kılmak – dua – Kur’an-ı Kerim – rahmet – Kur’an’ı – annemi babamı )

*Dinimiz İslam’ın temel kaynağı …………………………dir.

*Allah’ı anmanın en güzel yollarından biri de ……………… tır.

*“Sizin en hayırlı/üstün olanınız ……………… öğrenen ve öğreteninizdir.”

*…………….., insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır, ibadetin özüdür.

*İslam ……………… ve merhamet dinidir.

*Kur’an’ı öğrenip anlamaya çalışmamız konusunda bize örneklik eden kişi ……………………………dir.

*Peygamberimiz Kur’an okurken zorluk çeken ve buna rağmen onu okumaya çalışan kimselerin daha çok ……………. kazanacağını müjdelemiştir.

*“Ey Rabbimiz! Beni, ……………………. ve bütün mü’minleri kıyamet günü affeyle!”

*“ İnsanlara teşekkür etmeyen kimse, ………………… da şükretmemiş olur.”

*…………………… suresinde rahmet kelimesinden türeyen Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerine yer verilir.

12) ( Ra) harfinin okunuşu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Her zaman kalın okunur.
B) Her zaman ince okunur
C) Esreli geldiğinde ince, ötre ve üstünlü geldiğinde kalın okunur.
D) Esre ve üstünlü geldiğinde ince, ötreli geldiğinde kalın okunur.

13) Kur’an-ı Kerim bizlere pek çok şeyi öğrettiği gibi duayı da öğretir. Allah’ın, dualarımıza karşılık vereceğini söyler. Gizli veya açık şekilde dua edilebileceğini belirtir. Peygamberler veya Salih kimselerin dualarından örnekler vererek nasıl dua edeceğimizi, dualarımızda Rabbimizden neler istememizin uygun olacağını belirtir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz?

A) Sesli olarak dua edebiliriz.
B) Kur’an’da bazı peygamberlerin dualarından örnekler vardır.
C) Allah, kullarının yaptığı duaları boşa çıkarmaz.
D) Dualarımızda Rabbimizden her şeyi isteyebiliriz.

14) ( ŞABAN – SEVAP –RAMAZAN – GÜNAH – LAMELİF – KADİR GECESİ – MESAJ)
1. Kur’an-ı Kerim ………………Ayında,………………………..’nde indirilmiştir.
2. Kur’an-ı Kerim’i okumak ibadettir ve ……………..tır.
3. Arap alfabesinde ‘lam’ ve ‘’elif harflerinin birleşmesinden oluşan bir harf vardır. Bu harfe ………………denir.
4. Kur’an ,Allah’ın insanlara gönderdiği bir …………….dır.

15) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde med harfi olan elif vardır? 
A) فَارْغَبْ
B) مَشَوْا
C) وَاعْبُدُوا
D) كَانُوا

16) Allah meleklere, karşısında saygıyla eğilmek suretiyle Adem’e secde etmelerini emrettiğinde büyüklük taslayarak Allah’ın bu emrini yerine getirmeyen kişi kimdir?
A) Cebrail
B) Mikail
C) İblis
D) İsrafil

17) Aşağıdaki Sureler ile anlamlarını eşleştiriniz.
A. Nalh(……) Hızlı koşan atlar
B. Maide(……) Güneş
C. Bakara(……) Karınca
D. Ankebut(……) Bal arısı
E. Şems(……) Örümcek
F. Adiyat(……)Yemek sofrası
G. Neml (……) İnek

18) Aşağıdakilerden hangisi ince okunan harflerdendir?
A) ب
B) ق
C) ر
D) خ

19) Kuranı sevmenin en doğru şekli hangisidir?
A) Onu anlayarak okuyup, emir ve yasaklarına uymak
B) Öpüp başımıza koymak
C) Mübarek gecelerde ağlayarak okumak
D) Yüksek bir yerde tutmak

20) Aşağıdakilerden hangisi ilk cinayet kıssasıdır? 
A)Habil-Kabil kıssası
B)hz Nuh kıssası
C)hz Lut kıssası
D)Hz Salih kıssası

Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Abone Ol  
Bildir